Kontakt

BIURO PROJEKTU

pawilon A1, pok. 306 nad Halą Maszyn
tel: 012-617-41-13
e-mail: kompetencje@agh.edu.pl

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Daniel Wałach

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA I MONITORINGU

mgr inż. Paulina Nowak
e-mail: kompetencje@agh.edu.pl

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska

SPECJALISTY DS. FINANSOWYCH PROJEKTU

mgr inż. Zdzisława Żychowicz

KOORDYNATOR ZADAŃ DLA KIERUNKU ZiIP

dr inż. Paweł Bogacz

KOORDYNATOR ZADAŃ DLA KIERUNKU GiG

mgr inż. Michał Karch
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego