Zadanie 4 – ZiIP

Wzrost kompetencji zawodowych – wizyty studyjne dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w zakładach pracy.

Zadanie obejmuje wyjazdy studyjne do zakładów pracy (2 wyjazdy 1-dniowe oraz 1 wyjazd 5-dniowy). Wyjazdy dla studentów mają na celu poznanie przez nich praktycznych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz przybliżenie im ich przyszłych miejsc pracy (zapoznanie się z charakterem pracy, wymaganiami, warunkami, itp.).

Realizacja 5-dniowego wyjazdu pozwoli na zapoznanie się ze strukturą i charakterem pracy największych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie kraju.


Dokumenty

Regulamin wyjazdów studyjnych
Deklaracja wyjazdu do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów


Wyjazd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Bełchatów – 28 maja 2015 roku

Deklaracje należy przesyłać na adres kompetencje@agh.edu.pl, jako pliki nazwane zgodnie ze schematem: Nazwisko_Imię_Deklaracja w tytule wiadomości proszę wpisać „Deklaracja - wyjazd studyjny ZiIP Imię Nazwisko” lub dostarczyć do biura projektu pok 306 A-1 nad HM. Termin składania deklaracji na wyjazdy studyjne do upływa dnia 22.05.2015 o godz. 24.00. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z regulaminem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego