Działania

Zadanie 1

Rozwijanie kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku GiG (staże zawodowe w górniczych zakładach pracy).

Zadanie 2

Rozwijanie kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku ZiIP (staże zawodowe w zakładach pracy).

Zadanie 3

Wzrost kompetencji zawodowych (wizyty studyjne studentów kierunku GiG w zakładach pracy).

Zadanie 4

Wzrost kompetencji zawodowych (wizyty studyjne dla studentów kierunku ZiIP w zakładach pracy)

Zadanie 5

Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku GiG (szkolenia i warsztaty).

Zadanie 6

Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku ZiIP (szkolenia i warsztaty).

Zadanie 7

Stworzenie banku dobrych praktyk w zakresie współpracy uczelni i pracodawców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego