Zadanie 3 – GiG

Wzrost kompetencji zawodowych – wizyty studyjne studentów kierunku Górnictwo i Geologia w zakładach pracy.

Zadanie obejmuje wyjazdy studyjne do górniczych zakładów pracy (3 wyjazdy). Wyjazdy dla studentów mają na celu poznanie przez nich praktycznych rozwiązań stosowanych w górnictwie oraz przybliżenie im ich przyszłych miejsc pracy (zapoznanie się z charakterem pracy, wymaganiami, warunkami, itp.).


Dokumenty

Regulamin wyjazdów studyjnych
Deklaracja wyjazdu do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Deklaracja wyjazdu do Kopalni Soli w Kłodawie

Dla kierunki GiG przewidziano wyjazdy w następujących terminach:

  • Kopalnia Soli Kłodawa: 26 maj 2015 roku
  • Kopalnia Soli Kłodawa: 27 maj 2015 roku
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów dział goetechniki: 11 czerwca 2015 roku

Deklaracje należy przesyłać na adres kompetencje@agh.edu.pl, jako pliki nazwane zgodnie ze schematem: Nazwisko_Imię_Deklaracja w tytule wiadomości proszę wpisać „Deklaracja - wyjazd studyjny GiG Imię Nazwisko” lub dostarczyć do biura projektu pok 306 A-1 nad HM.
Termin składania deklaracji na wyjazdy studyjne do Kopalni Soli Kłodawa upływa dnia 22.05.2015 o godz. 24.00.
Termin składania deklaracji na wyjazd studyjny do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów upływa dnia 31.05.2015 o godz. 24.00.
Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z regulaminem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego