Zadanie 5 – GiG

Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku Górnictwo i Geologia – szkolenia i warsztaty.

Szkolenia interpersonalne

Zadanie obejmuje organizacje i realizację szkolenia 1-dniowego (8h) z zakresu radzenia sobie ze stresem (4 grupy po 10 osób) oraz szkolenia 2-dniowego (2 x 8h) z zakresu komunikacji, współpracy w grupach i budowania zespołu (4 grupy po 10 osób).

Szkolenia te mają na celu rozwój kompetencji interpersonalnych studentów kierunku GiG, które mają bardzo duże znaczenie w realizacji pracy zawodowej.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie z zakresu oprogramowania Carlson Mining. Pakiet Carlskon Software to oprogramowanie dedykowane przede wszystkim dla przemysłu górniczego. Carlson Software umożliwia rozwiązanie problemów technicznych a zatem pozwala na zmniejszenie czasu bezczynności i zwiększenie wydajności produkcji, co prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenie efektywności. Szkolenie obejmować będzie 4 grupy po 15 osób, każda grupa zrealizuje program 15 godzin dostosowany do realizowanej specjalizacji studiów. Program szkolenia obejmować będzie: gromadzenie i analizę danych, projektowanie i planowanie wydobycia, rekultywacje terenu, sterowanie maszyn i urządzeń. Realizacja szkolenia wymaga zakupu pakietu licencji co wynika z braku instytucji realizujących grupowe szkolenia na terenie Polski. Szkolenie będzie przeprowadzane przez specjalistę z danego zakresu. Realizacja szkolenia pozwoli na pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od przyszłych kandydatów – kompetencje analityczne w środowisku nowych technologii : rozwiązywanie problemów oraz posługiwanie się programami komputerowymi charakterystycznymi dla danego środowiska pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu pakietu Carlson Mining wskazane zostało przez przedsiębiorców jako potencjalnych przyszłych pracodawców. Zakres tematyczny szkolenia wykracza poza dydaktykę podstawową realizowaną w ramach tego kierunku. Uczestnicy którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Szkolenie z zakresu prawa górniczego (1 spotkanie 4h). Zakres tematyczny szkolenia wykracza poza dydaktykę podstawową realizowaną w ramach tego kierunku. Szkolenie będzie przygotowywało studentów kierunku GiG do egzaminu zawodowego w zakresie prawa górniczego realizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy dla kadry inżynierskiej.

Szkolenie z zakresu zagrożeń w górnictwie (1 spotkanie 4h). Zakres tematyczny szkolenia wykracza poza dydaktykę podstawową realizowaną w ramach tego kierunku. Szkolenie będzie przygotowywało studentów kierunku GiG do egzaminu zawodowego w zakresie zapobiegania zagrożeniom w górnictwie realizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy dla kadry inżynierskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego